Profesjonalna opieka nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz dziećmi wymagającymi indywidualnej opieki. Usługi świadczone są wyłącznie w domu podopiecznego przez pracowników doświadczonych z przygotowaniem zawodowym.

Katalog podstawowych usług:

Usługi pielęgnacyjno-socjalne:

•       Całkowita pielęgnacja podopiecznego leżącego
•       Pielęgnacja podopiecznego chodzącego, pomoc przy zabiegach higienicznych
•       Profilaktyka przeciwodleżynowa
•       Usprawnianie podopiecznego (pionizacja, usprawnianie ruchowe)
•       Podstawowe czynności życiowe (karmienie, podawanie leków, itp)
•       Czuwanie przy podopiecznym (zarówno w dzień jak i w nocy) 
•       Przygotowanie posiłków dla podopiecznego (w zależności od indywidualnych
        potrzeb lub wskazań medycznych, najbliższego otoczenia) 

Usługi socjalne:

•       Pomoc przy prowadzeniu gospodarstwa domowego
•       Sprzątanie mieszkania podopiecznego
•       Realizacja podstawowych zakupów
•       Dostarczanie posiłków (np. z jadłodajni)
•       Załatwianie różnych spraw urzędowych dotyczących podopiecznego
•       Towarzyszenie podopiecznemu (np. spacery)
•       Inne ( w zależności od indywidualnych potrzeb lub wskazań najbliższego otoczenia)

Usługi pielęgniarskie:

•       Iniekcje (zastrzyki na indywidualne zlecenie lekarskie)
•       Opatrunki
•       Profilaktyka i promocja zdrowia
•       Udzielanie niezbędnej pomocy pielęgniarskiej
•       Zgłaszanie podopiecznego do pomocy lekarskiej (wizyty domowe)
•       Inne ( w zależności od indywidualnych potrzeb lub wskazań medycznych,    
    
        najbliższego otoczenia) 

Usługi transportowe:

•       Załatwianie usług transportu sanitarnego lokalnie i poza miastem (na terenie całego
         kraju) po wcześniejszym uzgodnieniu warunków takiego transportu  
•       Inne (w zależności od indywidualnych potrzeb lub wskazań medycznych, 

        najbliższego otoczenia).